Методичні рекомендації і завдання з біології для здобувачів освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності 101 "Екологія" (Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування)Кількість сторінок: 

69с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

57 (07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації і завдання з біології для здобувачів освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності 101 "Екологія" (Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування) [Електронний ресурс] / уклад. : І. А. Чемерис, Т. М. Рига, В.С. Сич ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2016. – 69 c.

Анотація: 

Видання містить вимоги до оформлення і завдання контрольних робіт, а також тестові завдання для самоконтролю знань, перелік тем для самостійного опрацювання студентами заочної форми навчання, питання для підготовки до іспиту. 

Факультет: 

Спеціальність: 

Дисципліна: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/1915
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.