Методичний посібник до практичних робіт з біології для здобувачів освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності 101 "Екологія" (Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористу-вання) денної форми навчання : у 2 ч. Частина ІКількість сторінок: 

78с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

57(07)

Предметні терміни: 

Бібліографічна картка: 

Методичний посібник до практичних робіт з біології для здобувачів освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності 101 "Екологія" (Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористу-вання) денної форми навчання : у 2 ч. Частина І [Електронний ресурс] / уклад. : І. А. Чемерис, Т. М. Рига, Л. І. Білик ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2016. – 78 с.

Анотація: 

Наведені матеріали сприяють вивченню студентами основних закономірностей будови та функціонування живих організмів, їх хімічної структури, а також формуванню уявлень про взаємозв'язок і взаємозалежність живих організмів та навколишнього середовища і біологічне різноманіття на видовому, ценотичному та екосистемному рівнях і набуттю практичних навичок роботи з фаху. Для здобувачів освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності 101 "Екологія" (Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування) денної форми навчання.

Факультет: 

Спеціальність: 

Дисципліна: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/1920
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.