Програмування в середовищі DelphiКількість сторінок: 

187с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

ISBN: 

978-966-402-108-8

УДК: 

004.42(075.8)

Бібліографічна картка: 

Яременко, Г. І. Програмування в середовищі Delphi [Електронний ресурс]: навчальний посібник з дисципліни "Програмування та теорія алгоритмів" / Г. І. Яременко, Д. В. Копил; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2011. – 187 с. - ISBN 978-966-402-108-8.

Анотація: 

Видання призначене для набуття студентами навичок програмування в інтегрованому середовищі розробки Delphi на основі мови програмування Object Pascal. Наводяться теоретичні матеріали, а також прикладні завдання для виконання лабораторних робіт із засвоєння мови програмування. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю "Прикладна лінгвістика".

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.newlibrary.org.ua/e-books/194

ББК: 

32.973.202я73

Авторські права: 

НТБ ЧДТУ
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.