Практикум з дисципліни "Організація і методика аудиту" для здобувачів освітнього ступеня магістра зі спеціальності 071 "Облік і оподаткування" денної і заочної форм навчанняКількість сторінок: 

52с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

657.6(07)

Бібліографічна картка: 

Практикум з дисципліни "Організація і методика аудиту" для здобувачів освітнього ступеня магістра зі спеціальності 071 "Облік і оподаткування" денної і заочної форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. : Ю. М. Крот ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технолог. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2016. – 52 с.

Анотація: 

Подані змісти тем, завдання до практичних і самостійних робіт та перелік питань до іспиту з дисципліни. Для здобувачів освітнього ступеня "Магістр" зі спеціальності 071 "Облік і оподаткування" денної і заочної форм навчання

Спеціальність: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2023

ББК: 

65.053я73
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.