Методичний посібник до семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни "Філософія" для студентів галузей знань : 12 "Інформаційні технології" ; 14 «Електрична інженерія" ; 15 "Автоматизація та приладобудування"; 17 "Електроніка та телекомунікації"Кількість сторінок: 

58с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

1 (07)

Предметні терміни: 

Бібліографічна картка: 

Методичний посібник до семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни "Філософія" для студентів галузей знань : 12 "Інформаційні технології" ; 14 «Електрична інженерія" ; 15 "Автоматизація та приладобудування"; 17 "Електроніка та телекомунікації" всіх форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. : О. М. Кожем’якіна ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2016 – 58 с.

Анотація: 

У методичному посібнику міститься інформація та рекомендації щодо підготовки до семінарських занять та виконання самостійної роботи з дисципліни "Філософія". Подано завдання для підготовки студентів за темами семінарських занять та самостійного вивчення дисципліни, вимоги щодо їх виконання, перелік необхідної літератури. Для здобувачів освітнього ступеня бакалавра за спеціальностями галузей знань 12, 14, 15, 17 (напрямів підготовки 6.170101 "Безпека інформаційних та комунікаційних систем", 6.050701 "Електротехніка та електротехнології", 6.050901 "Радіотехніка", 6.050903 "Телекомунікації", 6.051003  "Приладобудування", 6.170102 "Системи технічного захисту  інформації").

Дисципліна: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2057
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.