Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни "Планування діяльності підприємства" для студентів напряму підготовки 6.030502 "Економічна кібернетика" заочної форми навчанняКількість сторінок: 

35с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

658.012.2 (07)

Бібліографічна картка: 

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни "Планування діяльності підприємства" для студентів напряму підготовки 6.030502 "Економічна кібернетика" заочної форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. : О. В. Коломицева, І. В. Горяна ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2016. – 35 с.

Анотація: 

Видання містить навчальну програму дисципліни, вимоги до написання й оформлення контрольної роботи, необхідний для виконання контрольної роботи матеріал, а також інформацію щодо її захисту. Для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030502 "Економічна кібернетика".

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2068
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.