Методичні рекомендації до в иконання випускної роботи для здобувачів освітнього ступеня "бакалавр" зі спеціальності 071 "Облік і оподаткування" денної та заочної форм навчанняКількість сторінок: 

41с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

657(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до в иконання випускної роботи для здобувачів освітнього ступеня "бакалавр" зі спеціальності 071 "Облік і оподаткування" денної та заочної форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. : В. О. Гавриленко, А. В. Гриліцька ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технолог. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2016. – 41 с.

Анотація: 

Розроблено методичні рекомендації щодо організації раціональної й ефективної роботи з накопичення матеріалу, написання і захисту випускної роботи. Подано вимоги до виконання та оформлення випускної роботи, критерії її оцінювання. У додатках наведено тематику і зразки оформлення супровідної документації.

Спеціальність: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2143
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.