Навчально-методичні матеріали до самостійного вивчення дисципліни "Методологія наукових досліджень" для студентів спеціальності 8.03050301 "Міжнародна економіка" освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" усіх форм навчанняАвтор: 

Кількість сторінок: 

24с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

001.8(07)

Предметні терміни: 

Бібліографічна картка: 

Навчально-методичні матеріали до самостійного вивчення дисципліни "Методологія наукових досліджень" для студентів спеціальності 8.03050301 "Міжнародна економіка" освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" усіх форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. Л. О. Петкова ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2016. – 24 с.

Анотація: 

Видання розкриває зміст модулів навчальної дисципліни "Методологія наукових досліджень", містить теми та орієнтовні питання лекційного та практичних курсів, питання до заліку. 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2167
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.