Програма та методичні рекомендації з проходження переддипломної практики для здобувачів освітнього ступеня "Магістр" зі спеціальності 071 "Облік і оподаткування" денної та заочної форм навчанняКількість сторінок: 

23с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

657(07)

Бібліографічна картка: 

Програма та методичні рекомендації з проходження переддипломної практики для здобувачів освітнього ступеня "Магістр" зі спеціальності 071 "Облік і оподаткування" денної та заочної форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. : В. І. Чиж, Ю. М. Крот ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технолог. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2016. – 23 с.

Анотація: 

Програма визначає порядок проходження переддипломної практики, надає методичні поради щодо виконання тематичного плану та підготовки практичного матеріалу і оформлення звіту про проходження практики. Тематичний план переддипломної практики складено за розділами: фінансовий облік,  внутрішньо-господарський (управлінський) облік, облік для цілей оподаткування, облік в бюджетних установах, організація аналізу, контролю і аудиту на підприємстві, фінансова, статистична та податкова звітність. В тематичному плані за видами обліково-аналітичної роботи  вказано зміст роботи та методичні поради щодо виконання тематичного плану проходження  переддипломної практики.

Спеціальність: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2214
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.