Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни "Податкова система" для здобувачів освітнього ступеня "бакалавр" напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит"Автор: 

Кількість сторінок: 

52с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Каталог: 

Кафедра: 

Дисципліна: 

Мова: 

Анотація: 

Викладено структуру, зміст і обсяг курсової роботи з дисципліни "Податкова система", етапи її підготовки та вимоги до її оформлення, наведено тематику курсових робіт, організацію самостійної роботи студентів підчас підготовки курсової роботи,систему критеріїв оцінювання курсової роботи та перелік рекомендованої літератури. Для здобувачів освітнього ступеня "бакалавр" напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит", спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" спеціалізації "Фінанси і кредит" усіх форм навчання

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни "Податкова система" для здобувачів освітнього ступеня "бакалавр" напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" (спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" спеціалізації "Фінанси і кредит") усіх форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. О. В. Рудь ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2016. –52 с.

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2248

УДК: 

336.22 (07)

Тип документу: 

  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.