Маловідходні технології демінералізації води: монографіяАвтор: 

Кількість сторінок: 

250с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

ISBN: 

978-617-7458-07-3

УДК: 

628.3

Бібліографічна картка: 

Трус, І. М. Маловідходні технології демінералізації води [Електронний ресурс] : монографія / І. М. Трус . ─ Київ : Кондор, 2017 . ─ 250 с. ─ ISBN 978-617-7458-07-3

Анотація: 

Робота присвячена розробці наукових підходів і наукових основ процесів демінералізації води, переробки засолених концентратів та елюатів з отриманням розчинів хімічних реагентів, будівельних матеріалів, створення комплексних безвідходних технологій очищення природних та стічних солонуватих вод для екологічно безпечних систем водокористування. Розроблено технологію ефективного пом’якшення концентратів баромембранного знесолення води при застосуванні синтезованих доступних алюмініймістких коагулянтів, що дозволяє значно скоротити затрати на очищення води, з подальшою переробкою даних осадів водоочищення в будівельній індустрії. Розглянуті процеси попереднього іонообмінного розділення сульфатів, хлоридів та нітратів з подальшим очищенням вод на зворотньоосмотичних установках, що дає можливість переробки даних концентратів з утворенням цільових продуктів. Представлено технологію реагентної переробки регенераційних розчинів, що дозволяєх їх багаторазове використання з утворенням гіпсу, який є будівельним матеріалом. Вивчено процеси баромембранного знесолення мінералізованих вод та вплив на них попередньої стабілізаційної обробки води, що дозволяє широко використовувати нанофільтраційні та зворотньоосмотичні установки. Показано, що в нанофільтраційних концентратах накопичуються іони жорсткості та сульфати, за низької селективності даних мембран до хлоридів та однозарядних катіонів. Розроблено процеси електрохімічної переробки концентратів баромембранного очищення води та регенераційних розчинів з утворенням кислоти, лугу та розчинів для знезараження води. Для наукових та інженерно-технічних працівників, аспірантів, викладачів та студентів вузів

Спеціальність: 

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2265
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.