Трудове право: навчально-методичний посібник для самостійної роботи здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» усіх галузей знань та форм навчанняКількість сторінок: 

127с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

346(075.8)

Бібліографічна картка: 

Трудове право: навчально-методичний посібник для самостійної роботи здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» усіх галузей знань та форм навчання [Електронний ресурс] / упоряд. : Л. М. Тептюк, О. С. Худолей ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2017. – 127 с.

Анотація: 

У навчально-методичному посібнику для самостійної роботи наведено теми, плани та завдання для самостійної роботи при підготовці до семінарських та лекційних занять студентами, теми для самостійного опрацювання студентами, тестові завдання для самоконтролю з дисципліни «Трудове право», вимоги до їх виконання та рекомендовану літературу. Для здобувачів освітнього ступеня бакалавр усіх галузей знань та форм навчання

Кафедра: 

Напрям підготовки: 

Дисципліна: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2371
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.