Навчально-методичний посібник з дисципліни «Управління знаннями та інтелектуальним капіталом» для здобувачів освітньо-наукового ступеня «доктор філософії» зі спеціальності 051 «Економіка» усіх форм навчанняКількість сторінок: 

128с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

658.012.32:001(075.8)

Бібліографічна картка: 

Навчально-методичний посібник з дисципліни «Управління знаннями та інтелектуальним капіталом» для здобувачів освітньо-наукового ступеня «доктор філософії» зі спеціальності 051 «Економіка» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / упоряд. : О. В. Захарова, М. В. Поляков ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2017. – 128 с.

Анотація: 

Видання містить зміст лекційного матеріалу за курсом, завдання до проведення лабораторних занять та контрольної роботи, перелік рекомендованої літератури. Запропоновано питання для самостійного опрацювання кожної теми та перевірки набутих знань. Для здобувачів освітньо-наукового ступеня доктора філософії спеціальності 051 «Економіка» усіх форм навчання

Спеціальність: 

Напрям підготовки: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2386
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.