Збірник тестових завдань з дисципліни «Історія та культура України» та методичні рекомендації до їх виконання для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» з усіх галузей знань денної форми навчанняКількість сторінок: 

62с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

94:008](477)(07)

Бібліографічна картка: 

Збірник тестових завдань з дисципліни «Історія та культура України» та методичні рекомендації до їх виконання для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» з усіх галузей знань денної форми навчання [Електронний ресурс] / упоряд.: І. Ю. Стадник, О. О. Яшан ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2017. – 62 с.

Анотація: 

Укладачами були розроблені тестові завдання закритої форми за темами, визначеними навчальною програмою дисципліни «Історія та культура України», для поточного та підсумкового (семестрового) контролю. Для здобувачів освітнього ступеня бакалавра з усіх галузей знань денної форми навчання

Кафедра: 

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2417
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.