Навчально-методичний посібник з дисципліни «Міжнародні фінанси» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 051 Економіка спеціалізації «Міжнародна економіка» (напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка») усіх форм навчанняКількість сторінок: 

37с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

339.7 (07)

Бібліографічна картка: 

Навчально-методичний посібник з дисципліни «Міжнародні фінанси» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 051 Економіка спеціалізації «Міжнародна економіка» (напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка») усіх форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. : Л. О. Петкова, Д. М. Паламарчук ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2018. – 37 с.

Анотація: 

Викладено навчально-методичні матеріали з дисципліни «Міжнародні фінанси», подано інформаційний обсяг навчальної дисципліни; методика організації навчального процесу дисципліни, що включає теми семінарських занять та питання для самоконтролю, перелік питань до іспиту, теми есе та вимоги до їх підготовки, контрольні завдання для студентів-заочників і методичні вказівки до їх виконання, систему критеріїв оцінювання знань з дисципліни; перелік рекомендованої літератури. Для студентів усіх форм навчання

Спеціальність: 

Напрям підготовки: 

Дисципліна: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2450
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.