Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Спеціальні історичні дисципліни» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 032 Історія та археологія усіх форм навчанняКількість сторінок: 

32с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

9(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Спеціальні історичні дисципліни» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 032 Історія та археологія усіх форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. : Ю. Ю. Ілляшенко, А. І. Лисенко ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2017. – 32 с. – Назва з титульного екрана.

Анотація: 

Видання містить завдання для самостійної роботи з дисципліни «Спеціальні історичні дисципліни», методичні рекомендації щодо їх виконання та рекомендовану літературу, яка допоможе студентам у вивченні даної навчальної дисципліни. Для студентів усіх форм навчання зі спеціальності 032 Історія та археологія

Кафедра: 

Спеціальність: 

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2466
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.