Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни «Спеціальні історичні дисципліни» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 032 Історія та археологія заочної форми навчанняКількість сторінок: 

19с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

9(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни «Спеціальні історичні дисципліни» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 032 Історія та археологія заочної форми навчання [Електронний ресурс] / уклад. : Ю. Ю. Ілляшенко, А. І. Лисенко ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2018. – 19 с.

Анотація: 

Видання містить методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни «Спеціальні історичні дисципліни». Подано вимоги до їх виконання та оформлення, теми контрольних робіт, перелік рекомендованої літератури. Для здобувачів освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності 032 Історія та археологія заочної форми навчання

Кафедра: 

Спеціальність: 

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2468
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.