Навчально-методичний посібник з дисципліни «Діагностування регіональних ринків» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 073 Менеджмент усіх форм навчанняКількість сторінок: 

147с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

332,14 (075.8)

Бібліографічна картка: 

Навчально-методичний посібник з дисципліни «Діагностування регіональних ринків» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 073 Менеджмент усіх форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. : О. В. Фінагіна, Ю. С. Чумаченко ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2018. – 147 с.

Анотація: 

Навчально-методичний посібник містить зміст лекційного матеріалу курсу, завдання для практичних занять, приклади ситуаційних завдань, перелік контрольних питань, які виносяться на іспит, перелік рекомендованої літератури. Для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 073 Менеджмент

Спеціальність: 

Напрям підготовки: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2486

ББК: 

65.04я73
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.