Навчально-методичний посібник з дисципліни «Економіка і організація малого бізнесу» для здобувачів освітнього рівня бакалавра спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної форми навчанняКількість сторінок: 

82с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

658.114(075.8)

Бібліографічна картка: 

Навчально-методичний посібник з дисципліни «Економіка і організація малого бізнесу» для здобувачів освітнього рівня бакалавра спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної форми навчання [Електронний ресурс] / упоряд. : О. М. Одінцов, С. В. Кошеленко ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2018. – 82 с.

Анотація: 

Видання містить матеріали навчально-методичного характеру, наведено мету навчальної дисципліни «Економіка і організація малого бізнесу», основні поняття і категорії, контрольні питання, практичні завдання, питання для самостійного вивчення, теми рефератів, тести та подано перелік рекомендованої літератури. Для здобувачів освітнього ступеня бакалавра спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної форми навчання

Напрям підготовки: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2541
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.