Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Історія України з найдавніших часів до кінця ХІV ст.» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 032 «Історія та археологія» усіх форм навчанняКількість сторінок: 

24с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

94(477)(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Історія України з найдавніших часів до кінця ХІV ст.» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 032 «Історія та археологія» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / упоряд.: В. М. Лазуренко, І. Ю. Стадник, О. О.Яшан ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2017. – 24 с.

Анотація: 

Видання містить методичні рекомендації до написання курсових робіт та перелік тем з дисципліни «Історія України з найдавніших часів до ХІV ст.». Для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 032 «Історія та археологія».

Кафедра: 

Спеціальність: 

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Авторські права: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2570
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.