Методичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Хімічні основи харчових виробництв. Загальна та неорганічна хімія» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 181 Харчові технології усіх форм навчанняКількість сторінок: 

25с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

54(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Хімічні основи харчових виробництв. Загальна та неорганічна хімія» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 181 Харчові технології усіх форм навчання [Електронний ресурс] / упоряд.: І. І. Осипенкова, Ю. М. Куриленко ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2018. – 25 с.

Анотація: 

Висвітлено методичні рекомендації до лабораторної роботи «Класи неорганічних сполук» з дисципліни «Хімічні основи харчових виробництв. Загальна та неорганічна хімія», в коротких теоретичних відомостях наведено номенклатуру, добування та хімічні властивості основних класів неорганічних сполук, а в експериментальній частині запропоновані індивідуальні лабораторні досліди. Для студентів зі спеціальності 181 «Харчові технології» для усіх форм навчання

Спеціальність: 

Ступінь підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2574
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.