Методичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Хімічні основи харчових виробництв. Фізична та колоїдна хімія» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 181 Харчові технології усіх форм навчанняКількість сторінок: 

44с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

544(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Хімічні основи харчових виробництв. Фізична та колоїдна хімія» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 181 Харчові технології усіх форм навчання [Електронний ресурс] / упоряд. Ю. М. Куриленко ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2018. – 44 с.

Анотація: 

Висвітлено методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни «Хімічні основи харчових виробництв. Фізична та колоїдна хімія», наведено вимоги щодо їх виконання, наведено методики опрацювання результатів та перелік рекомендованої літератури. Для студентів зі спеціальності 181 «Харчові технології» для усіх форм навчання

Спеціальність: 

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2584
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.