Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Облік в бюджетних установах» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» усіх форм навчанняКількість сторінок: 

38с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

657(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Облік в бюджетних установах» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / упоряд. О. В. Кравченко ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2018. – 38 с.

Анотація: 

У методичних рекомендаціях розроблено вказівки щодо практичних занять з дисципліни «Облік в бюджетних установах». Подано програму та структуру навчальної дисципліни, розподіл балів, які отримують студенти, завдання для практичних занять та самостійної роботи студентів, питання до іспиту, перелік рекомендованої літератури. Для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» усіх форм навчання

Спеціальність: 

Ступінь підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2685
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.