Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіка програмного забезпечення» для здобувачів освітнього ступеня бакалавра за напрямом підготовки 6.050103 – «Програмна інженерія» заочної форми навчанняАвтор: 

Кількість сторінок: 

33с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

330.4:004.4(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіка програмного забезпечення» для здобувачів освітнього ступеня бакалавра за напрямом підготовки 6.050103 – «Програмна інженерія» заочної форми навчання [Електронний ресурс] / упоряд. : О. М. Одінцов ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2018. – 33 с.

Анотація: 

Викладено тематичний план дисципліни «Економіка програмного забезпечення», завдання на контрольну роботу, методичні рекомендації щодо розробки програмного продукту, перелік залікових питань та подано перелік використаної й рекомендованої літератури. Для здобувачів освітнього ступеня бакалавра за напрямом підготовки 6.050103 – «Програмна інженерія» заочної форми навчання

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2705
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.