Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Рекламний менеджмент» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» з спеціальності 075 «Маркетинг» денної форми навчанняКількість сторінок: 

31с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

659.1 (07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Рекламний менеджмент» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» з спеціальності 075 «Маркетинг» денної форми навчання [Електронний ресурс] / упоряд. : О. В. Коломицева, І. В. Горяна ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2018. – 31 с.

Анотація: 

Видання містить навчальну програму дисципліни, інформаційний обсяг навчальної дисципліни, перелік індивідуальних практичних завдань, загальні питання для самоконтролю, орієнтовану тематику рефератів, методичні матеріали до практичних і лабораторних занять, методичне забезпечення контролю знань, тести та список рекомендованої літератури. Для здобувачів освітнього ступеня магістр з спеціальності 075 «Маркетинг денної форми навчання

Спеціальність: 

Напрям підготовки: 

Дисципліна: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2713
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.