Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Економіка та бізнес». Частина 1. Для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.050101 – «Комп’ютерні науки» денної форми навчанняАвтор: 

Кількість сторінок: 

59с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

33(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Економіка та бізнес» [Електронний ресурс] : частина 1 : для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.050101 – «Комп’ютерні науки» денної форми навчання / упоряд. О. М.Одінцов ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2017. – 59 с.

Анотація: 

Викладено навчальні (навчально-методичного характеру) матеріали, наведено мету, основні поняття та категорійний апарат, приклади розв’язання задач, задачі для самостійного вирішення, питання для перевірки засвоєних знань і навичок з основних тем дисципліни «Економіка та бізнес» та подано перелік рекомендованої літератури. Для студентів напряму підготовки 6.050101 – «Комп’ютерні науки» денної форми навчання

Спеціальність: 

Напрям підготовки: 

Дисципліна: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2754
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.