Методичні рекомендації до практичних робіт з дисципліни «Педагогіка та психологія вищої школи» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 101 Екологія усіх форм навчанняКількість сторінок: 

39с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

378.013(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до практичних робіт з дисципліни «Педагогіка та психологія вищої школи» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 101 Екологія усіх форм навчання [Електронний ресурс] / упоряд. : С. І. Ключка, Н. В. Старовойтенко, І. А. Чемерис ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2019. – 39 с.

Анотація: 

Видання містить програму навчальної дисципліни, перелік тем практичних занять та для самостійного опрацювання, теми реферативних робіт. Представлено таблиці, тестові завдання для самоперевірки та методики досліджень особистісних якостей респондентів. Для здобувачів освітнього ступеня магістр спеціальності 101 Екологія

Факультет: 

Спеціальність: 

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2814
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.