Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Історія українського мистецтва ХХ-ХХІ ст.» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 032 Історія та археологіяКількість сторінок: 

45с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

008(477)(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Історія українського мистецтва ХХ-ХХІ ст.» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 032 Історія та археологія [Електронний ресурс] / упоряд. Ю. Ю. Ілляшенко; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2019. – 45 с.

Анотація: 

Видання містить завдання для самостійної роботи з дисципліни «Історія українського мистецтва ХХ-ХХІ ст.», методичні рекомендації щодо їх виконання та рекомендовану літературу, яка допоможе студентам у вивченні даної навчальної дисципліни. Для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 032 Історія та археологія

Кафедра: 

Спеціальність: 

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2830
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.