Практикум з дисципліни «Історія українського мистецтва ХХ-ХХІ ст.» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 032 Історія та археологія усіх форм навчанняКількість сторінок: 

26с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

008(477)(076)

Бібліографічна картка: 

Практикум з дисципліни «Історія українського мистецтва ХХ-ХХІ ст.» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 032 Історія та археологія усіх форм навчання [Електронний ресурс] / упоряд. Ю. Ю. Ілляшенко; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2018. – 26 с.

Анотація: 

Матеріал навчального видання систематизовано відповідно до навчальної та робочої програм навчальної дисципліни «Історія українського мистецтва ХХ-ХХІ ст.». Висвітлено 8 тем, які є базовими для опанування курсу. Кожна тема практикуму включає мету та завдання, план семінарського заняття, контрольні питання, вправи, перелік тем рефератів та презентаційних робіт. Для здобувачів освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності 032 Історія та археологія

Кафедра: 

Спеціальність: 

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2831
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.