Міжнародний маркетингКількість сторінок: 

152с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

339.9(075.8)

Бібліографічна картка: 

Паламарчук Н.О. Міжнародний маркетинг [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Н.О. Паламарчук ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2018. – 152 с.

Анотація: 

Навчальний посібник відповідає навчальній програмі з дисципліни «Міжнародний маркетинг» і складається із двох розділів: «Теоретичні засади міжнародного маркетингу. Міжнародне маркетингове середовище» та «Стратегія виходу та закріплення компанії на міжнародному ринку», які об’єднують чотирнадцять тем.Теми викладено за однією структурою, яка включає перелік основних понять та термінів, основні теоретичні положення, питання для самоперевірки, питання для обговорення, тестові питання. Подано практичні завдання, тематику науково-дослідної роботи, питання до іспиту, термінологічний словник. Для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 051 «Економіка» освітньої програми «Міжнародна економіка»

Спеціальність: 

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2835
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.