Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Регіональний маркетинг» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 075 Маркетинг (освітня програма «Маркетинг») усіх форм навчанняКількість сторінок: 

30с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

332.14:658.8](07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Регіональний маркетинг» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 075 Маркетинг (освітня програма «Маркетинг») усіх форм навчання [Електронний ресурс] / упоряд. : О. В.Коломицева, Ю. С.Кулик ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2019. – 30 с.

Анотація: 

Видання містить методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Регіональний маркетинг»: вимоги щодо виконання курсових робіт, їх тематику та перелік рекомендованої літератури. Для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальностей 075 Маркетинг (освітньої програми «Маркетинг») усіх форм навчання

Спеціальність: 

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2888
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.