Навчально-методичний посібник з дисципліни «Теорія економічного аналізу» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 073 Менеджмент заочної форми навчанняКількість сторінок: 

34с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

330.7(07)

Бібліографічна картка: 

Навчально-методичний посібник з дисципліни «Теорія економічного аналізу» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 073 Менеджмент заочної форми навчання [Електронний ресурс] / упоряд. С. Л.Демиденко ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технолог. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2019. – 34 с.

Анотація: 

У навчально-методичному посібнику наведено структуру та навчально-тематичний план дисципліни «Теорія економічного аналізу», подано теоретичні та практичні завдання, розроблено вказівки щодо виконання практичних робіт та самостійної роботи з дисципліни. Подано завдання для теоретичної та практичної частини контрольної роботи, вимоги щодо їх виконання, структура роботи й технічні вимоги до її оформлення, перелік питань до заліку, список рекомендованої літератури. Для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 073 Менеджмент заочної форми навчання

Спеціальність: 

Ступінь підготовки: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2899
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.