Навчально-методичний посібник з дисципліни «Міжнародна логістика» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 051 Економіка освітня програма «Міжнародна економіка» усіх форм навчанняАвтор: 

Кількість сторінок: 

27с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

339.9(07)

Бібліографічна картка: 

Навчально-методичний посібник з дисципліни «Міжнародна логістика» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 051 Економіка освітня програма «Міжнародна економіка» усіх форм навчання / [Електронний ресурс] / упоряд. Д. Ю. Марущак ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2019. – 27 с.

Анотація: 

Викладено навчально-методичні матеріали з дисципліни «Міжнародна логістика», подано інформаційний обсяг навчальної дисципліни; методика організації навчального процесу дисципліни, що включає теми семінарських занять та питання для самоконтролю, перелік питань до заліку, теми доповідей та вимоги до їх підготовки, контрольні завдання для студентів-заочників і методичні вказівки до їх виконання, систему критеріїв оцінювання знань з дисципліни; перелік  рекомендованої літератури

Спеціальність: 

Напрям підготовки: 

Дисципліна: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2904
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.