Навчально-методичний посібник з дисципліни «Менеджмент» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 073 Менеджмент усіх форм навчання : ч. 1Кількість сторінок: 

149с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

005 (075.8)

Бібліографічна картка: 

Навчально-методичний посібник з дисципліни «Менеджмент» [Електронний ресурс] : для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 073 Менеджмент усіх форм навчання : ч. 1 / упоряд. Л. В. Проданова ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2019. – 149 с.

Анотація: 

Видання підготовлено відповідно до навчальної програми дисципліни «Менеджмент». Містить матеріали для самостійного вивчення дисципліни, охоплює всі форми навчального процесу. В методичних порадах вказані напрями вивчення кожної теми курсу, пояснюються найскладніші питання. Навчальні завдання відбивають ситуації, що можуть скластися в практиці управління. Запропоновані завдання для самостійної та практичної роботи, а також завдання для перевірки знань. Для студентів вищих навчальних закладів, здобувачів освітнього ступеня бакалавр з економіки і менеджменту усіх форм навчання

Спеціальність: 

Ступінь підготовки: 

Дисципліна: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2910
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.