Навчально-методичний посібник з дисципліни «Регулювання договірних та контрактних відносин» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 073 Менеджмент усіх форм навчанняКількість сторінок: 

114с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

005.5:374.4 ](075.8)

Бібліографічна картка: 

Навчально-методичний посібник з дисципліни «Регулювання договірних та контрактних відносин» [Електронний ресурс] : для здобувачів освітнього ступеня «магістр» галузі знань 07 управління та адміністрування, спеціальності 073 Менеджмент усіх форм навчання / упоряд. : А. С. Павловська, О. О. Плаксюк, С. М. Мильніченко, В. Г. Мартінович ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2019. – 114 с.

Анотація: 

Видання підготовлено відповідно до навчальної програми дисципліни «Регулювання договірних та контрактних відносин». Містить матеріали для самостійного вивчення дисципліни, охоплює всі форми навчального процесу. В методичних порадах вказані напрями вивчення кожної теми курсу, пояснюються найскладніші питання. Навчальні завдання відбивають ситуації, що можуть скластися в практиці підприємництва та бізнесі. Запропоновані завдання для самостійної та практичної роботи, а також завдання для перевірки знань. Для студентів вищих навчальних закладів, здобувачів освітнього ступеня магістр з економіки і менеджменту усіх форм навчання.

Спеціальність: 

Напрям підготовки: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2911
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.