Методологія та організація наукових досліджень : навчальний посібникКількість сторінок: 

317с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

001.8(075.8)

Бібліографічна картка: 

Мокін, Б.І. Методологія та організація наукових досліджень [Електронний ресурс] : навчальний посібник / Б. І. Мокін, О. Б. Мокін. – 2-е вид., змін. та доп. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 317 с.

Анотація: 

В навчальному посібнику з використанням ідеології системного аналізу викладена ме-тодологія та організація проведення наукового дослідження на усіх його етапах, почи-наючи з постановки задачі і закінчуючи формулюванням висновків та публікацією ос-новних результатів у вигляді звітів, наукових статей, презентацій на наукових форумах та описів реалізації винахідницьких ідей. Викладення основного теоретичного матеріалу в навчальному посібнику супроводжу-ється прикладами з електроенергетики та електромеханіки, а тому цей навчальний по-сібник рекомендується у першу чергу для студентів, які навчаються за спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» на етапі магістерської підго-товки. Навчальний посібник може бути корисним також інженерам електроенергетичного та електромеханічного профілів, у яких під час їхньої практичної діяльності виникне не-обхідність в дослідженні процесів в об’єктах, які вони проектують чи експлуатують. Навчальний посібник є другим виданням однойменного навчального посібника тих же авторів, виданого у 2014 році, в результаті практичної апробації якого була виявлена необхідність доповнення окремих підрозділів його додатковими матеріалами, котрі ви-несені в додатковий розділ, який містить вісім нових підрозділів, що доповнюють но-вим матеріалом підрозділи 1.2, 3.3, 4.2, 4.6, 4.11, 7.2 та розділ 10.

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/2926

Локальне джерело: 

http://mokin.com.ua/pedagogical/posibn/6504.html#.Xe48BJMzbGg

Авторські права: 

ВНТУ
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.