Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Туроперейтинг» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 242 Туризм денної форми навчанняКількість сторінок: 

13с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

338.486.2 (07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Туроперейтинг» [Електронний ресурс] : для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 242 Туризм денної форми навчання / упоряд. Н. В. Корнілова ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2019. – 13 с.

Анотація: 

Викладено навчальні (навчально-методичного характеру) матеріали, наведено завдання для виконання самостійної роботи з дисципліни «Туроперейтинг», подано вимоги щодо їх виконання, перелік рекомендованої літератури. Для студентів спеціальності 242 Туризм денної форми навчання

Спеціальність: 

Напрям підготовки: 

Дисципліна: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/3038
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.