Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Теорія європейської економічної інтеграції» для здобувачів ОС «бакалавр» зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ОП «Підприємництво та економіка підприємства»Кількість сторінок: 

19с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

339.92 (07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Теорія європейської економічної інтеграції» [Електронний ресурс] : для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність освітньої програми «Підприємництво та економіка підприємства» усіх форм навчання / упоряд. І. Р. Березюк-Рибак ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2019. – 19 с.

Анотація: 

До складу методичних рекомендацій входять такі матеріали: тема та плани практичних занять; питання для обговорення; практичні завдання до кожної теми та тестові завдання

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/3217
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.