Методичні рекомендації до практичних робіт з дисципліни «Ділова іноземна мова (за професійним спрямуванням) (англійська)» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа денної форми навчанняКількість сторінок: 

82с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

811.112.2'27(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до практичних робіт з дисципліни «Ділова іноземна мова (за професійним спрямуванням) (англійська)» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа денної форми навчання [Електронний ресурс] / упоряд.: О. А. Старинець, О. І. Заїка, Т. П. Литвин ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2019. – 82 с.

Анотація: 

Викладено навчально-методичні матеріали, індивідуальні завдання та вимоги щодо їх виконання з дисципліни «Ділова іноземна мова (за професійним спрямуванням) (англійська)» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної форми навчання.

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/3280
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.