Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Основи виробництва продуктів оздоровчого призначення» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» з спеціальності 181 «Харчові технології» усіх форм навчання



Кількість сторінок: 

22с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

664(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Основи виробництва продуктів оздоровчого призначення» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» з спеціальності 181 «Харчові технології» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / уклад.: І,І. Осипенкова, О.Л. Чепурна ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2018. – 22 с.

Анотація: 

Викладено методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Основи виробництва продуктів оздоровчого призначення», подано вимоги щодо їх виконання, наведено питання для опрацювання та контрольні питання, подано перелік використаної та рекомендованої літератури. Для студентів спеціальності 181 «Харчові технології» денної та заочної форми навчання

Спеціальність: 

Ступінь підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/3332
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.