Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи дисципліни «Моделювання та прогнозування стану довкілля» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 101 Екологія денної/заочної форми навчанняКількість сторінок: 

26с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

504.064](07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи дисципліни «Моделювання та прогнозування стану довкілля» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 101 Екологія денної/заочної форми навчання [Електронний ресурс] / упоряд.: І. А. Чемерис, О. М. Дзюбенко; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2020. – 26 с.

Анотація: 

Викладено методичні матеріали щодо виконання розрахунково-графічної роботи, наведено дані щодо обсягу та структури роботи, показано вимоги до оформлення та порядок захисту розрахунково-графічної роботи і критерії оцінювання, представлено необхідні матеріали для розрахунків, список рекомендованої літератури. Для студентів спеціальності 101 «Екологія» денної/заочної форми навчання

Факультет: 

Спеціальність: 

Ступінь підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/3427
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.