Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Ботаніка» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 205 Лісове господарство усіх форм навчанняКількість сторінок: 

57с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

58(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Ботаніка» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 205 Лісове господарство усіх форм навчання [Електронний ресурс] / упоряд.: І.А. Чемерис, С.І. Ключка, Л.І. Білик, В.С. Сич, О.В. Чиж ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2021. – 57 с. – режим доступу: http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/3980

Анотація: 

Викладено методичні матеріали до виконання курсової роботи, наведено дані щодо обсягу та структури курсової роботи, показано вимоги до оформлення та порядок захисту курсової роботи і критерії оцінювання, представлено орієнтовну тематику, список рекомендованої літератури.
Для здобувачів вищої освіти зі спеціальності 205 Лісове господарство усіх форм навчання.

Факультет: 

Спеціальність: 

Ступінь підготовки: 

Дисципліна: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/3980
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.