Методичні рекомендації до практичних робіт з дисципліни «Біологія лісових звірів і птахів» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 205 Лісове господарство усіх форм навчанняКількість сторінок: 

76с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

630*1(07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до практичних робіт з дисципліни «Біологія лісових звірів і птахів» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 205 Лісове господарство усіх форм навчання [Електронний ресурс] / упоряд.: С.І. Ключка., І.А. Чемерис, Л.І. Білик ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2021. – 76 с. – режим доступу: http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/3981

Анотація: 

Видання містить програму навчальної дисципліни, перелік тем практичних занять та для самостійного опрацювання, теми реферативних робіт. Представлено таблиці, завдання для самоперевірки для закріплення знань студентів.
Для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 205 Лісове господарство.

Факультет: 

Спеціальність: 

Ступінь підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/3981
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.