Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Політичні комунікації» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 033 Філософія, денної форми навчанняКількість сторінок: 

21с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

УДК: 

32.019.5:316.77](07)

Бібліографічна картка: 

Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Політичні комунікації» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 033 Філософія, денної форми навчання [Електронний ресурс] / упоряд. М.П. Куницький ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2021. – 21 с. – режим доступу: http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/4651

Анотація: 

У методичних рекомендаціях визначається мета і завдання дисципліни «Політичні комунікації», наводиться зміст курсу до самостійного вивчення дисципліни, питання та тестові завдання для самоконтролю, теми рефератів, рекомендації щодо написання творчих завдань та підготовки до семінарів. Для полегшення самостійного вивчення дисципліни і виконання індивідуальних завдань наводиться список рекомендованої літератури.
Методичні рекомендації призначені для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 033 Філософія денної форми навчання.

Спеціальність: 

Ступінь підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/4651
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.