Дослідження операційКількість сторінок: 

184с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

ISBN: 

978-966-402-105-5

УДК: 

519.8(076)

Бібліографічна картка: 

Лега, Ю. Г. Дослідження операцій [Електронний ресурс]: практикум з прикладної математики та математичного програмування / Ю. Г. Лега, Є. Д. Пічугін, С. А. Положаєнко, О. А. Палагіна; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2011. – 184 с. - ISBN 978-966-402-105-5

Анотація: 

Навчальний посібник присвячено викладенню та практичному застосуванню методів оптимізації у різних типах задач прийняття рішень. Основну увагу приділено методам і алгоритмам математичного програмування, що використовуються в ході проектування, експлуатації та аналізу функціонування технічних об’єктів. При цьому найбільш докладно розглянуто методи оптимізації, які орієнтовані на задачі з безперервними та цілочисельними змінними, лінійними і нелінійними цільовими функціями, а також з урахуванням випадкового характеру коефіцієнтів зазначених функцій. Для студентів напрямів підготовки 6.050201 “Системна інженерія” і 6.050901 “Радіотехніка”.

Напрям підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/662

ББК: 

22.18я7

Авторські права: 

НТБ ЧДТУ
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.