Історія української культури: навчальний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямів підготовки 6.140103 «Туризм» та 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»Кількість сторінок: 

190с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

Бібліографічна картка: 

Історія української культури [Електронний ресурс]: навчальний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямів підготовки 6.140103 «Туризм» та 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» / уклад. І. Ю. Стадник, О. О. Яшан; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2012. – 190 с.

Анотація: 

У виданні подано опис організації навчального процесу з дисципліни „Історія української культури", форми контролю та критерії оцінювання знань студентів, навчально-тематичний план курсу, програму курсу історії української культури, тематику і плани семінарських занять, вимоги до написання рефератів та відповідно їх тематику, приклад тестових завдань поточного контролю, перелік запитань до іспиту з підсумкового контролю та перелік запитань контролю залишкових знань. Наведені матеріали дозволять студентам глибше опанувати фактичний матеріал з даного курсу. Для студентів денної форми навчання напрямів 6.140103 «Туризм» та 6.140101 «Готельно-ресторанна справа».

Кафедра: 

Ступінь підготовки: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/680
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.