ЛогістикаКількість сторінок: 

160с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

ISBN: 

966-7533-39-5

УДК: 

658.7

Бібліографічна картка: 

Качала,Т. М. Логістика [Електронний ресурс]: навч. посіб. / Т. М. Качала, О .М. Карпова. – 2-ге вид., доп. – М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2009. – ISBN 966-7533-39-5

Анотація: 

У другому виданні навчального посібника викладено сучасну концепцію логіс-тики, стратегію і засоби досягнення логістичної координації. Описано методи, що забезпечують підвищення ефективності господарської діяльності за рахунок раціо-нальної організації матеріальних потоків із урахуванням зарубіжного досвіду. У першому розділі ґрунтовно і наочно висвітлено зміст основних понять дисципліни. Другий розділ присвячено розв’язанню задач. У третьому розділі запропоновано опорні схеми, що дає можливість використовувати технічні за-соби навчання. Для студентів, викладачів, аспірантів, а також фахівців з логістики.

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.newlibrary.org.ua/e-books/8

ББК: 

65.050.9(4УКР)-24

Авторські права: 

НТБ ЧДТУ
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.