Екологія і атмосфера: посібник до виконання практичних робіт і самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» усіх форм навчанняКількість сторінок: 

88с.

Видавець: 

Місце видання: 

Дата: 

Мова: 

Бібліографічна картка: 

Екологія і атмосфера [Електронний ресурс] : посібник до виконання практичних робіт і самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» усіх форм навчання / уклад. Л. І. Жицька, О. М. Хоменко, Л. І. Плахотня; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2012. – 88 с.

Анотація: 

Даються теоретичні відомості і методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни «Екологія і атмосфера», а також приклади вирішення задач щодо визначення шкідливих речовин у викидах автотранспорту суб’єктів господарювання різних населених пунктів, розрахунку приземних концентрацій забруднювачів при розсіюванні викидів одинарного джерела, розрахунок меж санітарно-захисної зони, при електромагнітному забрудненні територій. Подано тематику реферативних завдань, наведено перелік контрольних питань щодо підготовки до практичних робіт та тестові питання, вимоги щодо оформлення індивідуальних самостійних контрольних завдань.

Факультет: 

Кафедра: 

Дисципліна: 

Тип документу: 

Каталог: 

Ідентифікатор URL: 

http://elib.chdtu.edu.ua/e-books/853
  • Електронна версія матеріалу доступна для завантаження лише зареєстрованим користувачам Електронно-бібліотечної системи ЧДТУ.
  • Усі завантажувані матеріали захищені авторськими правами, усі права належать їх законним правовласникам.