035 - ФілологіяНавчально-методичний посібник з дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень у перекладознавстві» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 035 Філологія освітня програма «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька» денної форми навчанняEnglish grammar workbook: syntax : for students trained in philology 035

Альтернативна назва: 

Навчально-методичний посібник з дисципліни «Практична граматика англійської мови: Синтаксис» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 035 Філологія

Каталог: 

Спеціальність: 

Автор: English grammar. Syntax: the simple sentence: practical tasks for students trained in philology 035

Альтернативна назва: 

Граматика англійської мови. Синтаксис: просте речення : практикум для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 035 Філологія

Каталог: 

Спеціальність: 

Автор: 

Сторінки