Прикладної лінгвістики та перекладуНавчально-методичний посібник з дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень у перекладознавстві» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 035 Філологія освітня програма «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька» денної форми навчання

Сторінки